Lucy發燒病到冇胃口瘦咗少少 阿媽發現囡囡暗藏女神樣

2021-12-08 00:30
Lucy日頭好開心玩緊,夜晚(右圖)就發燒。
Lucy日頭好開心玩緊,夜晚(右圖)就發燒。

李璨琛的3歲囡囡李元元(Lucy)上月因傷風已有一星期沒有上學,向來活潑好動的Lucy,前日又再次發燒,要留在家中休息,Lucy媽昨日(7日)貼出囡囡病容的照片,反而讚囡囡瘦晒出現女神樣。

Lucy日頭好開心玩緊,夜晚(右圖)就發燒。
Lucy日頭好開心玩緊,夜晚(右圖)就發燒。
玩煮飯仔。
玩煮飯仔。

Lucy媽寫道:「話說我個女琴(噚)日又突然間發燒,今次真係冇乜胃口食嘢,成個人即刻瘦晒,豬登細咗,個鼻高咗,隻眼即刻大返少少,暗藏嘅女神樣出返嚟」,睇真一點,Lucy的大圓臉好像真的變瘦又變長,但雙下巴依然力保不失,網民都留言稱Lucy:「少女樣初現」、「條頸都係出唔返嚟,散唔到熱啊!」

仲加醬。
仲加醬。
幾大工程。
幾大工程。

Lucy病到落晒形,係咪瘦咗就見仁見智啦!
Lucy病到落晒形,係咪瘦咗就見仁見智啦!
關鍵字

最新回應

關鍵字

相關新聞

熱門文章