Tyson Yoshi用玩具槍射女友 拍片笑出聲Fans祝佢平安

2021-10-26 22:00
其實幾Sweet。
其實幾Sweet。

Tyson Yoshi(程浚彥)近日係咁曝光,出鏡多代表佢愈嚟愈搵到錢,但當事人就話好攰,好想唞唞:「其實有啲攰,想做歌,有時想錄歌嘅時間都好似冇。我發現我係需要放假享受吓生活,雖然多謝大家對我嘅厚愛,成日搵我,但真係好攰,做呢啲都係想大家多啲留意我嘅音樂。」同埋,好多藝人入行目標都係買樓,好一個Tyson Yoshi就話想休息多過買樓:「休息好重要喎,我冇諗過買樓喎,可能想買車,最近使咗好錢喺Uber度,可能買車會抵啲。」

其實幾Sweet。
其實幾Sweet。
行太古城。
行太古城。

Tyson Yoshi一有時間就同女友去拍拖,其實拍拖唔需要做啲咩好驚天動地嘅嘢,行吓商場已經好Sweet,拍拖餘興活動仲有射女友,無錯,Tyson Yoshi買咗支玩具槍射女友,佢仲拍埋片兼放埋上網,段片仲好似聽到Tyson Yoshi嘅笑聲,索女友睇完有咩反應,留言「X nei」明啦,唔使解釋啦。最好笑係Tyson補多張微笑相,相中寫住:Still Alive(仲生存緊),好囂張喎。

自拍唔少得。
自拍唔少得。
Tyson Yoshi都幾好笑。
Tyson Yoshi都幾好笑。

睇佢幾招積。
睇佢幾招積。
兇器。
兇器。
關鍵字

最新回應

關鍵字

相關新聞

熱門文章