DaDa打風留家狂出汗 自拍眼尖鼻尖變咗韓妹

2021-10-13 23:30
係呀,兩個都係DaDa。
係呀,兩個都係DaDa。

因為颱風「圓規」襲港,8號波都掛咗兩日,風大雨大當然留喺屋企最好,本身已好鍾意做運動嘅陳靜(Dada),打風日子繼續留家做普拉提,「用汗水同健康食物迎接圓規的一天。1 hour Pilates today(今日做咗一個鐘普拉提)」。

係呀,兩個都係DaDa。
係呀,兩個都係DaDa。
邊位?
邊位?

做完運動自拍唔少得,見DaDa褲頭濕咗一撻,明顯流咗好多汗,再向上望,有腹肌又有胸,辛苦經營先有咁嘅靚偈,不過唔知係瘦咗定拍攝角度問題,DaDa個樣唔同咗,面尖眼尖鼻又高,成個韓妹咁。

唔見眼反而就認到。
唔見眼反而就認到。
DaDa健康餐。
DaDa健康餐。

繼續健康餐。
繼續健康餐。
會唔會太瘦?
會唔會太瘦?
關鍵字

最新回應

關鍵字

相關新聞

熱門文章