Angelababy狂煲煙片逐格睇!神情enjoy承諾戒煙14年戒唔甩

2022-09-15 14:33

Baby又再有食煙片段流出。
Baby又再有食煙片段流出。

楊穎Angelababy擁有天使外貌,外型清純,不過自2008年首次被拍到食煙後,之後就再有多次食煙照片或影片流出,不論是煙草或電子煙都被拍過;最初她曾表示只是年紀輕貪現,承諾戒煙,不過多年來依然有相流出。

【點擊逐格睇】:

Angelababy昨晚再有食煙片段流出。
Angelababy昨晚再有食煙片段流出。
Angelababy食煙手勢純熟,被網民指是老煙槍。
Angelababy食煙手勢純熟,被網民指是老煙槍。
Angelababy食煙有啲麻甩味。
Angelababy食煙有啲麻甩味。
從另一張圖片見到,Angelababy當時似在與友人玩遊戲。
從另一張圖片見到,Angelababy當時似在與友人玩遊戲。
擁有天使面孔的Angelababy,外表清純。
擁有天使面孔的Angelababy,外表清純。
其實Angelababy都造型百變。
其實Angelababy都造型百變。
Angelababy做學生妹都冇問題。
Angelababy做學生妹都冇問題。
Angelababy日前中秋還扮嫦娥。
Angelababy日前中秋還扮嫦娥。
扮嫦娥時還抱着小白兔。
扮嫦娥時還抱着小白兔。
暗黑造型,Angelababy當然都carry到。
暗黑造型,Angelababy當然都carry到。
Angelababy近年拍過好多綜藝節目。
Angelababy近年拍過好多綜藝節目。
Angelababy在2019年也有當街食煙的照片流出。
Angelababy在2019年也有當街食煙的照片流出。

昨晚內地網上再瘋傳一段Angelababy的在聚會中食煙片段,見到她在椅子上盤腿而坐,手上則拿着香煙吞雲吐霧,手勢純熟,期間又棟起其中一隻腳,好重麻甩味。偷拍者在聚會上,更是坐在Angelababy對面,所以片段拍得非常清楚。另外有相片流出,見到聚會除Baby外還有8名男性和2名女性,各人手上都拿着疑似劇本的紙張,在玩「劇本殺」遊戲。

影片流出後,Angelababy食煙即登上微博熱搜,引起內地網民討論,不少人力撐她:「成年人有權利抽煙」、「開心快樂就好!朋友聚會抽個煙怎麼了?有些人管的可真寬!」、「抽個煙就是小太妹了嗎?」,不過也有網民認為吸煙有害健康,希望Angelababy能夠早日戒煙。

 

《星島頭條》APP經已推出最新版本,請立即更新,瀏覽更精彩內容:https://bit.ly/3yLrgYZ 

關鍵字

最新回應

關鍵字

相關新聞

You are currently at: std.stheadline.com
Skip This Ads
close ad
close ad