Juicy叮|男食客付款後遺八達通 後方女子即扮拍卡順手牽羊

2022-08-25 13:28

女子趁機偷走其八達通。「長沙灣街坊」fB影片截圖
女子趁機偷走其八達通。「長沙灣街坊」fB影片截圖

有網民近日在網上上傳一段閉路電視片段,指日前在長沙灣一間餐廳付款時,意外遺下八達通卡。沒料到後方一名女子在見狀後,隨即趁機偷走其八達通。

該名網民日前在「長沙灣街坊」facebook群組發文,指在長沙灣一間餐廳內被人偷走八達通,並上傳一段閉路電視片段。從其上傳的影片可見,一名男子在收銀處以八達通付款,意外將八達通遺下在八達通機上。一名站在其後方的年輕女子見狀後,未有告知職員,只是將自己的八達通放在男子的八達通卡上方進行付款,隨後再將屬於男子的八達通卡放進自己的錢包內。整個過程大約只有10秒。

男食客付款後遺下八達通,即被女子偷走。「長沙灣街坊」FB影片截圖
男食客付款後遺下八達通,即被女子偷走。「長沙灣街坊」FB影片截圖
男食客付款後遺下八達通,即被女子偷走。「長沙灣街坊」FB影片截圖
男食客付款後遺下八達通,即被女子偷走。「長沙灣街坊」FB影片截圖
男食客付款後遺下八達通,即被女子偷走。「長沙灣街坊」FB影片截圖
男食客付款後遺下八達通,即被女子偷走。「長沙灣街坊」FB影片截圖

相關帖文隨即引起網民熱議,並留言批評涉事女子的行為,指「手法好純熟喎」、「咁自私,見到都唔嗌人返嚟拎」、「做得幾自然」、「報警一定拉到」、「收銀機位實有閉路!」等。另有人則關注「兩張八達通一齊咁接近,應該過唔到機」、「兩張卡一齊拍唔拍到?」等。

帖文來源:「長沙灣街坊」

立即下載|全新《星島頭條》APP:https://bit.ly/3yLrgYZ

關鍵字

最新回應

關鍵字

相關新聞

You are currently at: std.stheadline.com
Skip This Ads
close ad
close ad