Juicy叮|女友逼食嬰兒食品稱健康低卡 港男呻:好想丟咗佢

2022-01-17 12:34

港男遭女友逼食嬰兒食品。網圖(示意圖)
港男遭女友逼食嬰兒食品。網圖(示意圖)

不少人為減肥出盡法寶,近日一名男網民於討論區發文指,女友近日愛上吃嬰兒食品,稱較健康及低卡路里,甚至買了一堆嬰兒零食逼他一起吃。惟當該名網民淺嚐一口時才驚悉中伏。

該名網民於「香港討論區」發文指,女友近日愛上吃嬰兒食品,稱「BB都食得嘅野好健康,又低卡路里」,故購買了一堆嬰兒零食與他同享,「話我減肥想食零食,食呢啲就好」。樓主聞言後滿懷好奇心吃了一啖,結果「無味嘅,呃鬼食豆腐呀,淡味到爆炸」。樓主透露,女友因買了一堆嬰兒零食吃不完,故要求他幫忙「解決」,令他甚感無奈,「好想全部丟咗佢」。

帖文引起網民熱論,有網民笑言,「你叫佢BB,佢就真係當正自己係BB」,有網民則指「咁浪費呀,無咩味,但有無口感呀,其實食BB零食唔錯㗎」、「BB零食其實好貴,尤其係韓國果啲」。

資料來源:香港討論區

立即下載 | 全新《星島頭條》APP : https://bit.ly/3yLrgYZ
 

關鍵字

最新回應

關鍵字

相關新聞

You are currently at: std.stheadline.com
Skip This Ads
close ad
close ad