Juicy叮|公屋戶投訴樓上扔頭髮 管理處警告或致人命傷亡惹熱議

2021-10-12 23:05

上水清河邨。資料圖片
上水清河邨。資料圖片

樓上單位高空擲物屢見不鮮,對於不少低層住戶來說可謂相當頭痕,通常做法是向物業管理處求助。其中在上水清河邨,有管理處發出通告,警告住戶切勿再高空擲物,內容意外引起網民討論。

網上流傳的通告可見,有關通告是清河邨物業服務辦事處發出,於上周四(7日)向某座樓宇30至40樓住戶所發。內容指,該處近日接獲投訴,反映高層單位有住戶屢次抛擲毛髮,並落入下層單位。

該處批評,該等行為對其他居民造成嚴重滋擾,同時破壞環境衛生,更有可能造成人命傷亡;又提到,根據屋邨管理扣分制,該等行為已屬違規,一經發現可被扣7分,造成任何傷亡可被即時終止租約,以及送官究治,呼籲住戶為己為人,切勿高空擲物。

通告在流傳後引起不少熱議,紛紛笑言「咩髮咁勁?可以搞出人命」、「唯一解釋到嘅人命傷亡,就係佢老婆以為個老公偷食」、「簡直『毛髮無天』」、「試以高空擲毛髮導致人命傷亡作文一篇」、「管理處睇得西遊記多」。

資料來源:FB群組「西環變幻時

網圖
網圖

網圖
網圖

關鍵字

最新回應

關鍵字

相關新聞

You are currently at: std.stheadline.com
Skip This Ads
close ad
close ad