Bob晒囝囝靚仔照叫張振朗「收皮」 鄭秀文讚清秀小書生

2020-04-09 15:49
Jaye這靚仔照吸引鄭秀文、張振朗等留言。
Jaye這靚仔照吸引鄭秀文、張振朗等留言。

林盛斌(Bob)在社交網貼上囝囝Jaye的四正證件相,留言:「如果唔係遺傳佢老豆(竇),邊得嚟有咁靚仔吖?細細佬大個咗肯定同爸爸一樣,係女人見到都想㗳嗰d(啲)!」
連鄭秀文都留言讚Jaye:「清秀小書生」,Bob厚顏回覆:「似老豆(竇)」;陳煒也不客氣:「青出於籃(藍)」,Bob不服氣:「咩事先」;張秀文則謂:「佢同3家姐好似樣,神情都似呀」;最爆是張振朗留言:「其實你有冇諗過…佢可能…」,Bob激到叫阿朗:「收皮啦你」。

最新回應

關鍵字

相關新聞

熱門文章