I SWIM丨魏浚笙熟晒星爷戏对白可合作就无憾 袁澧林嫌Jeffrey太靓仔好麻烦

2022-07-18 20:30

魏浚笙视周星驰为偶像恨合作,袁澧林嫌太完美:「太靓仔好麻烦」。
魏浚笙视周星驰为偶像恨合作,袁澧林嫌太完美:「太靓仔好麻烦」。

魏浚笙(Jeffery)和袁澧林(Angela)在新剧《I SWIM》中演情侣,剧中Jeffery不时以泳裤骚肌,但Angela也不输蚀,剧中也有穿泳衣的戏份,剧情更讲两人晚上在泳池手拖手浪漫潜水,不过浪漫背后却是寒气迫人,皆因冬天拍落水戏非常辛苦。

 

Jeffery 同 Angela呢对萤幕CP ,俊男美女,大家都好受落。
Jeffery 同 Angela呢对萤幕CP ,俊男美女,大家都好受落。
剧中好多甜蜜回忆。
剧中好多甜蜜回忆。

 

Jeffery说:「套剧在冬天拍,当日早上我拍完另一场游水戏,觉得自己都算有热身,谁知晚上的温度更低,在水入面更冻,我一落水几乎唞唔到气,每次一上一落都要好大力才唞到气,真的很辛苦,这场戏差不多要逐个shot拍,拍了两、三个钟才完成,虽然辛苦,但剧组好好,冲定姜茶又摆定很多暖灯,等我哋一上水就感到温暖,但是一落水即刻好冻,好彩拍的时候不用讲对白,否则表情一定会好扭曲。」

Angela则大赞Jeffery很厉害,潜水可以潜到好深之馀,在水入面可以张开眼又可以保持靓仔表情,又说今次是首次穿泳衣拍剧,虽然是一件头泳衣,但一开始有少少怕丑,认为自己身材不是特别显著,如果有好身材就会有自信,而且现场有不少男工作人员,所以觉得有点尴尬。 

 

佢哋话冬天拍落水戏真系好辛苦。
佢哋话冬天拍落水戏真系好辛苦。
Angela 话现场好多男工作人员,自己都好尴尬。
Angela 话现场好多男工作人员,自己都好尴尬。
Jeffery 骚肌百看不厌。
Jeffery 骚肌百看不厌。

 

上水落水,无限轮回咁拍,其实真系好冻好辛苦。
上水落水,无限轮回咁拍,其实真系好冻好辛苦。
呢慕甩裤戏好精彩。
呢慕甩裤戏好精彩。

 

Angela在访问中不时赞Jeffery靓仔,问到Jeffery可是她杯茶?她即表示不是,她说:「Jeffery性格专一几好,但他太完美,因为他和女朋友感情稳定,但如果是单身一定好惹狂蜂浪蝶,太靓仔好麻烦,虽然我都钟意靓仔,但太靓仔就好无安全感。」Jeffery闻言就指靓仔是世代对他的误解,「我是一个演员,希望大家比机会我试不同的事,我都想试下做邋遢的流浪汉角色,虽然现在有不少人赞,但我会保持谦卑的心,自满就好大镬。」又说周星驰是他的偶像,自少就看他的电影长大,人生都被他影响,「他的电影对白我都几乎识背,有时仲会突然周星驰上身,会有他讲说话的style和无厘头感觉,如果有生之年可以和周星驰合作就死而无憾,一定可以从他身上获益良多。」

 

Angela 不时赞Jeffery靓仔,但就唔系佢杯茶。
Angela 不时赞Jeffery靓仔,但就唔系佢杯茶。
Jeffery 视周星驰做偶像,佢啲戏嘅对白全部识背。
Jeffery 视周星驰做偶像,佢啲戏嘅对白全部识背。
如果有机会同星驰合作,相信Jeffery唔介意做丑角。
如果有机会同星驰合作,相信Jeffery唔介意做丑角。
Jeffery 对女友好专一。
Jeffery 对女友好专一。

文:黄佩丽
图:朱伟彦
化妆:@makeupvanessa(袁澧林)
发型:@nickienick @orient4(袁澧林)
造型:@danitorial(袁澧林)
服装:Louis Vuitton(魏浚笙)、Shu Shu Tong(袁澧林)
 

關鍵字

最新回应

關鍵字

相關新聞

You are currently at: std.stheadline.com
Skip This Ads
close ad
close ad