Juicy叮|4个人食放题叫60碟点心惹议 网民:「人出点心你出命」

2022-11-23 10:12

4名食客一同吃点心放题,共点了60碟点心。香港讨论区图片
4名食客一同吃点心放题,共点了60碟点心。香港讨论区图片

不少人亦喜欢与朋友一同食放题。有食客则在网上分享指,与3名友人一同吃点心放题,共点了60碟点心,并指「阿姐都话我哋痴咗线」。相关帖文随即引起热议,有人大赞楼主一行人「好食得」,亦有人直言「人出点心你出命」。

请点击组图浏览:

有网民分享指,与3名友人一同吃点心放题。香港讨论区图片
有网民分享指,与3名友人一同吃点心放题。香港讨论区图片
楼主一行人共点了60碟点心,「上咗48碟,全部食晒;另12碟分咗去其他枱」。香港讨论区图片
楼主一行人共点了60碟点心,「上咗48碟,全部食晒;另12碟分咗去其他枱」。香港讨论区图片
楼主指,「阿姐都话我哋痴咗线」。香港讨论区图片
楼主指,「阿姐都话我哋痴咗线」。香港讨论区图片
楼主又提到,「因为有2个肥佬,大食系正常」。香港讨论区图片
楼主又提到,「因为有2个肥佬,大食系正常」。香港讨论区图片
相关帖文随即引起热议。网页截图
相关帖文随即引起热议。网页截图
有网民则直言「人出点心你出命」。网页截图
有网民则直言「人出点心你出命」。网页截图

该名食客在香港讨论区发文,指与3名友人一同享用可任食90分钟的点心放题,共点了60碟点心,总费用为432元,并指「阿姐都话我哋痴咗线」。楼主随后补充指,「上咗48碟,全部食晒;另12碟分咗去其他枱,食得开心,尽兴,不浪费」,并提到「因为有2个肥佬,大食系正常」。

相关帖文随即引起热议,有人认为「哗! 睇见都开心,仲要有饭到肚,好食得」、「食得晒,谁怕!」、「两年都食唔到60碟」、「平均一个人食15笼嘢超劲」、「最紧要不要浪费,畀我会从此怕咗食点心」等,亦有人分享指,「我呢边4个人食咗60几碟呀!点就点得好正常,但走咗人个啲我地执晒死鸡。我地有位系肥仔,所以连包都执咗2笼。我哋食咗7笼烧卖,5笼虾饺,5笼牛肉球,6碟桂花糕,5蝶肠粉,其他不能尽录。」

有人则关心楼主一行人的身体,并指「小心坏身体」、「人出点心你出命」、「食咩都好!要适可而止,最后咪辛苦自己」「酒楼出点心,客人出命,小心」、 「吃多了好辛苦,身体负荷大,对身体不好」、「小心食坏身体」等,亦有人批评「贪心,浪费」等。楼主在回覆网民留言时则指,「这是放题,食得晒点叫贪心?唔系偷唔系抢,畀足钱, 振兴经济。食得尽情,卖得开心,皆大欢喜呀!4个字~ 食得系福!」

帖文来源:香港讨论区

【同场加映|港女疑「无著底」搭港铁 肛塞「狐狸尾」情趣用品↓↓↓↓】

网络有影片疯传见一名少女搭港铁,疑似在长恤衫遮掩下,肛塞最近潮兴的「狐狸尾」情趣用品,期间疑有「反应」不时拨弄狐尾,无视旁人惊异目光。
网络有影片疯传见一名少女搭港铁,疑似在长恤衫遮掩下,肛塞最近潮兴的「狐狸尾」情趣用品,期间疑有「反应」不时拨弄狐尾,无视旁人惊异目光。
该段影片长约16秒,影片未有标示拍摄时间,影片画面亦未有显示具体的港铁站。
该段影片长约16秒,影片未有标示拍摄时间,影片画面亦未有显示具体的港铁站。
影片开头见该名头戴猫耳头饰、颈带有皮鍊的长发女子,经港铁闸机入站。
影片开头见该名头戴猫耳头饰、颈带有皮鍊的长发女子,经港铁闸机入站。
影片开头见该名头戴猫耳头饰、颈带有皮鍊的长发女子,经港铁闸机入站。
影片开头见该名头戴猫耳头饰、颈带有皮鍊的长发女子,经港铁闸机入站。
影片似由少女同伴拍摄,影片开头见该名头戴猫耳头饰、颈带有皮鍊的长发女子,打扮如「小野猫」般,经港铁闸机入站。
影片似由少女同伴拍摄,影片开头见该名头戴猫耳头饰、颈带有皮鍊的长发女子,打扮如「小野猫」般,经港铁闸机入站。
该少女著一件超长白色恤衫,遮住下身,下身后面则露出一条长「狐狸尾」。
该少女著一件超长白色恤衫,遮住下身,下身后面则露出一条长「狐狸尾」。
拍片者从后拍摄,见到「狐狸尾」不断摆动。
拍片者从后拍摄,见到「狐狸尾」不断摆动。
少女边行「狐狸尾」不断随之摆动。
少女边行「狐狸尾」不断随之摆动。
少女未有理会旁人目光。
少女未有理会旁人目光。
少女步进月台,疑「狐狸尾」摆动有「反应」,不时以手拨弄狐尾及肛门位置。
少女步进月台,疑「狐狸尾」摆动有「反应」,不时以手拨弄狐尾及肛门位置。
少女步进月台,疑「狐狸尾」摆动有「反应」,不时以手拨弄狐尾及肛门位置。
少女步进月台,疑「狐狸尾」摆动有「反应」,不时以手拨弄狐尾及肛门位置。
少女步进月台,疑「狐狸尾」摆动有「反应」,不时以手拨弄狐尾及肛门位置。
少女步进月台,疑「狐狸尾」摆动有「反应」,不时以手拨弄狐尾及肛门位置。
少女步进月台,疑「狐狸尾」摆动有「反应」,不时以手拨弄狐尾及肛门位置。
少女步进月台,疑「狐狸尾」摆动有「反应」,不时以手拨弄狐尾及肛门位置。
少女步进月台,疑「狐狸尾」摆动有「反应」,不时以手拨弄狐尾及肛门位置。
少女步进月台,疑「狐狸尾」摆动有「反应」,不时以手拨弄狐尾及肛门位置。
少女步进月台,疑「狐狸尾」摆动有「反应」,不时以手拨弄狐尾及肛门位置。
少女步进月台,疑「狐狸尾」摆动有「反应」,不时以手拨弄狐尾及肛门位置。
少女步进月台,疑「狐狸尾」摆动有「反应」,不时以手拨弄狐尾及肛门位置。
少女步进月台,疑「狐狸尾」摆动有「反应」,不时以手拨弄狐尾及肛门位置。
少女步进月台,疑「狐狸尾」摆动有「反应」,不时以手拨弄狐尾及肛门位置。
少女步进月台,疑「狐狸尾」摆动有「反应」,不时以手拨弄狐尾及肛门位置。
少女步进月台,疑「狐狸尾」摆动有「反应」,不时以手拨弄狐尾及肛门位置。
少女步进月台,疑「狐狸尾」摆动有「反应」,不时以手拨弄狐尾及肛门位置。
少女步进月台,疑「狐狸尾」摆动有「反应」,不时以手拨弄狐尾及肛门位置。
少女步进月台,疑「狐狸尾」摆动有「反应」,不时以手拨弄狐尾及肛门位置。
少女步进月台,疑「狐狸尾」摆动有「反应」,不时以手拨弄狐尾及肛门位置。
少女步进月台,疑「狐狸尾」摆动有「反应」,不时以手拨弄狐尾及肛门位置。
少女步进月台,疑「狐狸尾」摆动有「反应」,不时以手拨弄狐尾及肛门位置。
少女步进月台,疑「狐狸尾」摆动有「反应」,不时以手拨弄狐尾及肛门位置。
少女步进月台,疑「狐狸尾」摆动有「反应」,不时以手拨弄狐尾及肛门位置。
少女步进月台,疑「狐狸尾」摆动有「反应」,不时以手拨弄狐尾及肛门位置。
当在月台等候列车到站时,少女的奇装异服,即引来其他乘客投以注目礼。
当在月台等候列车到站时,少女的奇装异服,即引来其他乘客投以注目礼。
当在月台等候列车到站时,少女的奇装异服,即引来其他乘客投以注目礼。
当在月台等候列车到站时,少女的奇装异服,即引来其他乘客投以注目礼。
当在月台等候列车到站时,少女的奇装异服,即引来其他乘客投以注目礼。
当在月台等候列车到站时,少女的奇装异服,即引来其他乘客投以注目礼。
少女步入车厢。
少女步入车厢。
少女步入车厢。
少女步入车厢。
少女步入车厢。
少女步入车厢。
进入车厢后,车厢内乘客均向少女投以惊异目光。
进入车厢后,车厢内乘客均向少女投以惊异目光。
进入车厢后,车厢内乘客均向少女投以惊异目光。
进入车厢后,车厢内乘客均向少女投以惊异目光。
进入车厢后,车厢内乘客均向少女投以惊异目光。
进入车厢后,车厢内乘客均向少女投以惊异目光。
进入车厢后,车厢内乘客均向少女投以惊异目光。
进入车厢后,车厢内乘客均向少女投以惊异目光。
进入车厢后,车厢内乘客均向少女投以惊异目光。
进入车厢后,车厢内乘客均向少女投以惊异目光。
进入车厢后,车厢内乘客均向少女投以惊异目光。
进入车厢后,车厢内乘客均向少女投以惊异目光。
少女则单独坐在一边。
少女则单独坐在一边。
少女则单独坐在一边。
少女则单独坐在一边。
少女则单独坐在一边。
少女则单独坐在一边。
少女则单独坐在一边。
少女则单独坐在一边。
少女则单独坐在一边。
少女则单独坐在一边。
少女则单独坐在一边。
少女则单独坐在一边。
少女则单独坐在一边。
少女则单独坐在一边。
少女则单独坐在一边。
少女则单独坐在一边。
少女则单独坐在一边。
少女则单独坐在一边。
少女则单独坐在一边。
少女则单独坐在一边。
少女则单独坐在一边。
少女则单独坐在一边。
可能由于迁就座姿,少女坐下时要不时整理「狐狸尾」。少女则单独坐在一边。
可能由于迁就座姿,少女坐下时要不时整理「狐狸尾」。少女则单独坐在一边。
可能由于迁就座姿,少女坐下时要不时整理「狐狸尾」。
可能由于迁就座姿,少女坐下时要不时整理「狐狸尾」。
可能由于迁就座姿,少女坐下时要不时整理「狐狸尾」。
可能由于迁就座姿,少女坐下时要不时整理「狐狸尾」。
这时画面见到其下身私处时隐时现,黑漆漆春光或现。
这时画面见到其下身私处时隐时现,黑漆漆春光或现。
这时画面见到其下身私处时隐时现,黑漆漆春光或现。
这时画面见到其下身私处时隐时现,黑漆漆春光或现。
这时画面见到其下身私处时隐时现,黑漆漆春光或现。
这时画面见到其下身私处时隐时现,黑漆漆春光或现。
这时画面见到其下身私处时隐时现,黑漆漆春光或现。
这时画面见到其下身私处时隐时现,黑漆漆春光或现。
这时画面见到其下身私处时隐时现,黑漆漆春光或现。
这时画面见到其下身私处时隐时现,黑漆漆春光或现。
这时画面见到其下身私处时隐时现,黑漆漆春光或现。
这时画面见到其下身私处时隐时现,黑漆漆春光或现。
台湾本月初亦有网民发现当地有短裙少女插「狐狸尾」行IKEA。
台湾本月初亦有网民发现当地有短裙少女插「狐狸尾」行IKEA。
台湾本月初亦有网民发现当地有短裙少女插「狐狸尾」行IKEA。
台湾本月初亦有网民发现当地有短裙少女插「狐狸尾」行IKEA。
狐尾情趣用品近来大热,成为不少性用品店大卖产品。
狐尾情趣用品近来大热,成为不少性用品店大卖产品。
狐尾情趣用品近来大热,成为不少性用品店大卖产品。
狐尾情趣用品近来大热,成为不少性用品店大卖产品。
狐尾情趣用品近来大热,成为不少性用品店大卖产品。
狐尾情趣用品近来大热,成为不少性用品店大卖产品。
狐尾情趣用品近来大热,成为不少性用品店大卖产品。
狐尾情趣用品近来大热,成为不少性用品店大卖产品。
狐尾情趣用品近来大热,成为不少性用品店大卖产品。
狐尾情趣用品近来大热,成为不少性用品店大卖产品。
狐尾情趣用品近来大热,成为不少性用品店大卖产品。
狐尾情趣用品近来大热,成为不少性用品店大卖产品。
狐尾情趣用品近来大热,成为不少性用品店大卖产品。
狐尾情趣用品近来大热,成为不少性用品店大卖产品。
狐尾情趣用品近来大热,成为不少性用品店大卖产品。
狐尾情趣用品近来大热,成为不少性用品店大卖产品。
狐尾情趣用品近来大热,成为不少性用品店大卖产品。
狐尾情趣用品近来大热,成为不少性用品店大卖产品。
狐尾情趣用品近来大热,成为不少性用品店大卖产品。
狐尾情趣用品近来大热,成为不少性用品店大卖产品。
狐尾情趣用品近来大热,成为不少性用品店大卖产品。
狐尾情趣用品近来大热,成为不少性用品店大卖产品。
狐尾情趣用品近来大热,成为不少性用品店大卖产品。
狐尾情趣用品近来大热,成为不少性用品店大卖产品。
狐尾情趣用品近来大热,成为不少性用品店大卖产品。
狐尾情趣用品近来大热,成为不少性用品店大卖产品。

网络有影片疯传见一名少女搭港铁,疑似在长恤衫遮掩下,肛塞最近潮兴的「狐狸尾」情趣用品,期间疑有「反应」不时拨弄狐尾,无视旁人惊异目光。

详情浏览:Juicy叮|港女疑「无著底」搭港铁 肛塞「狐狸尾」情趣用品

【同场加映|巴士乘客「濑屎」车厢惊遗一大坨粪 网民:最劲冇人觉得有问题照坐↓↓↓↓】

网上疯传一段影片指一辆途径大馆的巴士,上层车厢疑有乘客人有三急就地解决,遗留下一大坨粪。
网上疯传一段影片指一辆途径大馆的巴士,上层车厢疑有乘客人有三急就地解决,遗留下一大坨粪。
网上疯传一段影片指一辆途径大馆的巴士,上层车厢疑有乘客人有三急就地解决,遗留下一大坨粪。
网上疯传一段影片指一辆途径大馆的巴士,上层车厢疑有乘客人有三急就地解决,遗留下一大坨粪。
影片全长9秒,影片从左至右拍摄,看到上层有多名乘客。
影片全长9秒,影片从左至右拍摄,看到上层有多名乘客。
關鍵字

最新回应

關鍵字

相關新聞

You are currently at: std.stheadline.com
Skip This Ads
close ad
close ad