Juicy叮|网民食三餸饭盒咕噜肉中惊见「炸厕纸」怒报食环

2022-08-17 15:11

网民买三餸饭盒,在咕噜肉中惊见「炸厕纸」。「香港两餸饭关注组」图片
网民买三餸饭盒,在咕噜肉中惊见「炸厕纸」。「香港两餸饭关注组」图片

市民饮食时要格外留神有否内藏异物,有网民进食购自铜锣湾一间食店的三餸饭饭盒时,在一块咕噜肉中惊见「炸厕纸」,令网民大为反胃,直斥「好得人惊,请大家小心唔好再帮衬」。

网民进食饭盒在一块咕噜肉中惊见「炸厕纸」。「香港两餸饭关注组」图片
网民进食饭盒在一块咕噜肉中惊见「炸厕纸」。「香港两餸饭关注组」图片
网民进食饭盒在一块咕噜肉中惊见「炸厕纸」。「香港两餸饭关注组」图片
网民进食饭盒在一块咕噜肉中惊见「炸厕纸」。「香港两餸饭关注组」图片

该网民前日在facebook群组「香港两餸饭关注组」上载照片,指当日下午到铜锣湾一间食店,购买三餸饭盒,当咕噜肉已经食到一半时,意外揭发原本的肉变成「炸厕纸」。

从照片可见,饭盒内有数块咕噜肉,其中一块被咬开,炸粉下是一张厕纸。当事人声言已就事件通报食环署,又指心理阴影很大,「讲起食就想呕」。当事人又透露,「店铺姐姐话系厨房太热,系厨师抹汗嘅厕纸跌咗落去」

不少网民留言大为惊讶,有人形容「吓死人」、「唔知抹过乜....」,又有人戏言「呢个咪系失传咗好多年嘅纸包骨?」。

帖文转载自「香港两餸饭关注组」

立即下载 | 全新《星岛头条》APP :  https://bit.ly/3yLrgYZ

關鍵字

最新回应

關鍵字
You are currently at: std.stheadline.com
Skip This Ads
close ad
close ad