Juicy叮|Mirror演唱会今开骚 IKEA出po抽水半小时获逾3600网民赞好

2022-07-25 21:27

IKEA在社交平台出post「抽水」。
IKEA在社交平台出post「抽水」。

Mirror首个红馆演唱会今晚(25日)开锣,门票一票难求,更掀起全城扑飞潮。为打击炒卖,红馆首次采用实名制公开售票,购票人须于付款前填写英文全名。香港IKEA宜家家居今晚在社交平台专页发文,贴出一张长镜的产品图片,并写上「买唔到飞嘅一于嚟IKEA搵我,照下自己个惨猪样(哭)」。帖文出街不足半小时,已获逾3600名网民赞好。

香港IKEA宜家家居在晚上发文,帖上一张长镜的产品图片,并写上「买唔到飞嘅一于嚟IKEA搵我,照下自己个惨猪样(哭)」。帖文随即引起网上热议,不少网民表示IKEA的小编「抽水抽得好应」,「如果我买咗返屋企同老婆讲:『我买到Mirror啦』,应该同花式自杀冇分别」、「二次伤害」、「喺伤口上面洒盐」。不过,亦有人反问小编是否买不到演唱会飞,而小编则笑言表示:「我今日照咗一日镜,你话呢⋯」。

来源:香港IKEA宜家家居

星岛新闻集团庆回归25周年专题网站,请即浏览

立即下载|全新《星岛头条》APP:https://bit.ly/3yLrgYZ

香港IKEA宜家家居在晚上发文,一张长镜的产品图片,并写上「买唔到飞嘅一于嚟IKEA搵我,照下自己个惨猪样(哭)」。
香港IKEA宜家家居在晚上发文,一张长镜的产品图片,并写上「买唔到飞嘅一于嚟IKEA搵我,照下自己个惨猪样(哭)」。

關鍵字

最新回应

關鍵字

相關新聞

You are currently at: std.stheadline.com
Skip This Ads
close ad
close ad