Lego部件與黃油飯的顏色相似。
Lego部件與黃油飯的顏色相似。

香港人愛玩Lego,Lego的不少產品都被炒起相當昂貴。而有網民昨在「中伏飲食報料區」發文指,在紅磡一食店購入一碟海南雞飯,不單味道普通有雞毛,更附送了一粒Lego配件。不少網民對事主的經歷未有加以同情,反而紛紛投下笑哈哈,諷刺地話「出奇蛋生嘅雞,梗係有玩具,有咩咁奇」,更認為事主有飯又有Lego是賺了。

照片可見,該粒細小的Lego部分藏在配菜的下方,加上顏色是淺咖啡色與黃油飯相似,不加以留意便會忽視了它。所以有網民表示「睇第一次睇到最後仲有lego,唔明,認真再睇一次,仲有lego? 再睇真啲張相……」,笑言廚師或太愛砌Lego邊煮邊砌才出事,「一次滿足你三個願望,有骨、有毛、有lego! 」另有人認真指,若咬到Lego肯定會牙痛。