Hsieh Kaylin Sin Yan(佘繕妡)及香港劍擊總會fb
Hsieh Kaylin Sin Yan(佘繕妡)及香港劍擊總會fb

香港劍擊運動再次報捷!在張藝馨、張家朗成功奪金後,今屆女將佘繕妡亦在世青賽少年組重劍賽獲得金牌,在決賽以15:13擊敗美國隊對手,亦可以打入10月阿根廷青奧。 2013年張藝馨首度獲金牌,其後張家朗去年再在世青賽奪金,佘繕妡再成功締造歷史,佘繕妡今年狀態大勇,由64強直入16強,其後再在決賽面對美國勁敵Emily Vermeule,並以15:13封后。

Hsieh Kaylin Sin Yan(佘繕妡)及香港劍擊總會fb
Hsieh Kaylin Sin Yan(佘繕妡)及香港劍擊總會fb
Hsieh Kaylin Sin Yan(佘繕妡)及香港劍擊總會fb
Hsieh Kaylin Sin Yan(佘繕妡)及香港劍擊總會fb

Hsieh Kaylin Sin Yan(佘繕妡)及香港劍擊總會fb
Hsieh Kaylin Sin Yan(佘繕妡)及香港劍擊總會fb