Sammi邀請了前女子組合 Face To Face 的成員吳少芳任表演嘉賓。
Sammi邀請了前女子組合 Face To Face 的成員吳少芳任表演嘉賓。

鄭秀文 (Sammi) 的世界巡迴演唱會香港站快將進入尾聲,昨晚在紅館舉行第10場演出,Sammi 甫開場便明言,自己已開始有點捨不得,但同時間又很期待尾場,因為可以吃很多想吃的,特別是煎炸油膩食物。

而昨晚的表演嘉賓,Sammi邀請了前女子組合 Face To Face 的成員吳少芳 (Jodi) ,Jodi 曾經和 Sammi 參加同一屆新秀歌唱大賽,90年與蔡惠玲組成女子組合 Face To Face,不幸在 92 年遇上嚴重交通意外致四肢癱瘓,現時只有左手手指可以輕微移動。


Sammi説:「我電話邀請佢時,佢馬上就應承。你別以為 Jodi行動不便,但她真的非常喜歡唱歌,會不時同朋友到街上 busking 唱歌表演,我都從佢身上得到好大啟發,喺佢嘅經歷睇到佢嘅不放棄、不斷咁奮鬥,其實係好充滿住正能量。你今晚嘅出現,俾到我哋好多好多正面訊息。」

至於當晚台下的嘉賓就有蘇志威及太太劉小慧、女子組合Super Girls、甄子丹及太太汪詩詩、胡定欣等。

甄子丹。
甄子丹。

蘇志威、劉小慧、甄子丹、汪詩詩。
蘇志威、劉小慧、甄子丹、汪詩詩。
Super Girls。
Super Girls。
胡定欣。
胡定欣。