Elaine一改面對傳媒黑面態度,全程笑容滿面,但避談女兒婚變傳聞。
Elaine一改面對傳媒黑面態度,全程笑容滿面,但避談女兒婚變傳聞。

吳綺莉(Elaine)一身吊帶背心、熱褲打扮,下午3時許由大坑道寓所到附近油站便利店,她想買梳打水無穫,最終買一罐可樂。Elaine一改面對傳媒黑面態度,全程笑容滿面,又主動問記者來做什麼。記者就問她可曾聯絡女兒卓林,她卻沒出聲。再問她有否看女兒疑與外藉妻Andi情變報導,她依然封口並開車返家。

Elaine落車後,被記者追問可知卓林疑離婚報道,她終於開腔稱沒看。問到有否找卓林?吳綺莉最終扯開話題叫記者幫忙搵工,她笑笑口謂:「唔講呢啲喇,幫我搵吓工好過啦。」問她想搵什麼工,她繼續講笑:「$38一個鐘嗰啲啦。麥XX?邊間先?唔幫我搵就係衰人呀!」然後講「拜拜」就上樓。

Elaine一身吊帶背心、熱褲打扮示人。
Elaine一身吊帶背心、熱褲打扮示人。
Elaine叫記者幫她搵工後,講「拜拜」就上樓。
Elaine叫記者幫她搵工後,講「拜拜」就上樓。